Chwarszczany, 18 września, imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef
 
   
 
   
   
   
Słowniki
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg

Słowniki Szlaku Templariuszy - pojęcia

  A    B    C    D    E    F    G    J    K    L        M    N    O    P    R    S    T    W    Z  
L
  lapicydzi  
Lapicydami w dawnych czasach (XIV w.) nazywano z aciska kamieniarzy. By to zawd nader wysoko ceniony i stawiany w hierarchii budowniczych na wyynach, z ktrych kamieniarze mogli z gry patrze na zwykych murarzy ukadajcych mozolnie ceg po cegle. Kierownicy warsztatw kamieniarskich byli prawdziwymi artystami i nauczycielami chtnych do tego cenionego zawodu. Sami te musieli uczy si tej nieatwej sztuki
 
  legat papieski  
osobisty reprezentant papieża; papieski wysłannik w specjalnej misji; niekiedy tytuł honorowy
 
  lenno (feudum)  
ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie (dożywotnie, potem dziedzicznie) wasalowi; lennem mógł być wyjątkowo urząd, renta pieniężna i inne; zawiązanie umowy lennej następowało po złożeniu przez wasala hołdu i dokonaniu aktu inwestytury.
 
  lizena  
p�aski, pionowy wyst�p w murze zewn�trznym. Ma znaczenie konstrukcyjne - wyst�puje w miejscu nara�onym na dzia�anie rozporu (si� rozpieraj�cych) czyli w osiach, w kt�rych po stronie pomieszczenia przypadaj� �uki od sklepie�. Lizena r�ni si� od pilastra tym, �e nie ma g�owicy ani bazy. Uk�ad lizen i rytm podzia�u pomieszczenia na prz�s�a zazwyczaj si� pokrywa. Lizeny s� charakterystyczne dla architektury roma�skiej. W okresie wczesnoroma�skim (XI - XII w.), w budownictwie z ceg�y wyst�puje po��czenie w�skich lizen prowadzonych przez ca�� wysoko�� budynku w po��czeniu z arkatur� - tzw. lombardzki uk�ad.
 
  lokacja  
w dawnej Polsce (od XIII wieku) zakładanie wsi lub miast, połączone z wprowadzeniem niwowego układu pól i regularnej zabudowy.
 

   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
6329404
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2019
projekt: BeneAkebe