Chwarszczany, 18 września, imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef
 
   
 
   
   
   
Słowniki
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg

Słowniki Szlaku Templariuszy - pojęcia

  A    B    C    D    E    F    G    J    K    L        M    N    O    P    R    S    T    W    Z  
R
  relief  
p�askorze�ba, kompozycja rze�biarska wykonana na p�ycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej t�a. W zale�no�ci od stopnia wypuk�o�ci relief okre�la si� jako:

p�aski (bas-relief) – p�askorze�ba wystaje nad powierzchni� mniej ni� po�ow� swej wypuk�o�ci

wypuk�y (haut-relief) – p�askorze�ba wystaje nad powierzchni� wi�cej ni� po�ow� swej grubo�ci

wkl�s�y (wkl�s�orze�ba) – p�aszczyzna powierzchni wystaje powy�ej wykonanej kompozycji
 
  rotunda  
budowla centralna na rzucie koła, mająca wewnątrz najczęściej jedno pomieszczenie kryte kopułą; może stanowić budynek zamknięty, czasem otoczony kolumnadą, bądź otwierający się kolumnadą na zewnątrz (monopteros).
 
  rozeta  
ornament architektoniczny w kszta�cie r�y.

W architekturze gotyku rozet� nazywa si� okr�g�e okno wype�nione witra�em i ornamentem maswerkowym umieszczone nad g��wnym portalem ko�cio�a

 

   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
6329496
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2019
projekt: BeneAkebe