Chwarszczany, 18 września, imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef
 
   
 
   
   
   
Słowniki
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg

Słowniki Szlaku Templariuszy - pojęcia

  A    B    C    D    E    F    G    J    K    L        M    N    O    P    R    S    T    W    Z  
W
  westwerk  
rozbudowana zachodnia część bazyliki charakterystyczna dla architektury wczesnoromańskiej. Westwerki służyły do odprawiania niektórych obrzędów liturgicznych (np. chrzest, okolicznościowe nabożeństwa), jako pomieszczenie dla uczestniczących w obrzędach zakonników lub panów feudalnych i ich dworów.
 
  więźba dachowa  
drewniana konstrukcja dachu, drewniany szkielet dachu, kt�ry przenosi obci��enia z pokrycia dachowego. Wi�by nale�� do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie si� od obci��e� ci�arem w�asnym, wiatrem i �niegiem pomi�dzy poszczeg�lnymi elementami odbywa si� poprzez z��cza ciesielskie. Podstawowym elementem wi�by s� wi�zary dachowe, w�r�d kt�rych najcz�ciej spotyka si�: wi�zary krokwiowe, j�tkowe, p�atwiowo-kleszczowe, wieszarowe. Dach sk�ada si� z kilku wi�zar�w na kt�rych spoczywa pokrycie dachu oparte za po�rednictwem �at (w�skich desek lub szerokich listew), elewentualnie dodatkowo kontr�at lub deskowania. Wi�zary opiera si� na belkach stropu poddasza; na murze za po�rednictwem mur�aty lub �cianie szkieletowej - na belce oczepowej. W kierunku pod�u�nym konstrukcja dachu usztywniona jest za pomoc� uko�nie przybijanych desek wiatrownic.

W konstrukcjach archaicznych dach�w spotyka si� r�wnie� typy:

wi�b� sochowo-�lemieniow�
p�sochow�
�l�gow�
 
  woluta  
ślimacznica, element architektoniczny i motyw ornamentalny w kształcie spirali lub zwoju.
Występuje w głowicach kolumn w porządku jońskim, korynckim i kompozytowym. W ornamencie pasowym na wspornikach itp. Jako ozdoba występował w sztuce asyryjskiej, perskiej. W okresie renesansu i baroku stanowił najważniejszy element esownicy.
 
  wsporniki  
element architektoniczny podtrzymujący (np. żebro sklepienia, posąg), osadzony w ścianie i wysunięty silnie przed jej lico; wykonany w kamieniu, cegle, metalu, rzadziej w drewnie; zazwyczaj silnie profilowany i dekorowany.
 

   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
6329645
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2019
projekt: BeneAkebe