Chwarszczany, 28 lipca, imieniny obchodzą: Wiktor, Innocenty, Aida
 
   
 
   
   
   
Słowniki
   
   
 
 

Kaplica templariuszy w Chwarszczanach znalazła się na liście 100 najważniejszych zabytków architektury w Polsce. Lista została sporządzona na potrzeby portalu 

więcej >>

 
27jeden_procent_szlak_templariuszy_opp.jpg

12facebuk_szlak.jpg

28facebuk_muzeum.jpg

Słowniki Szlaku Templariuszy - pojęcia

  A    B    C    D    E    F    G    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z  
A
  akant  
motyw dekoracyjny w postaci stylizowanego liścia śródziemnomorskiej rośliny, występujący w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu, później powtarzany w renesansie, baroku i klasycyzmie.
 
  akwamanila  
szt., religiozn. naczynie do polewania rąk upodabniane kształtem do ludzi lub zwierząt; w średniowiecznej Europie służyła jako naczynie liturgiczne.
 
  apsyda, absyda  
półkolista albo wieloboczna część bazyliki, kościoła, zwykle zawierająca ołtarz główny, najczęściej zamykająca prezbiterium
 
  archiwolta  
zdobione ornamentami, profilowane lico łuku, arkady, łuki zamykające portal, najczęciej bogato zdobione.
 
  Asasyni  
Asasyni to sekta powstała w wyniku niezgody w świecie islamu po śmierci Mahometa w 632 roku. Podział podstawowy to rozłam między sunnitami a szyitami. Sunnici za następcę Proroka uznawali jednego z jego najwcześniejszych uczniów Abu Bakra - Szyici opowiadali się za Alim, kuzynem i zięciem Mahometa. To od Alego według szyitów wywodziła się prawowita dynastia imamów, spośród których miał się wywodzić Mahdi - obaliciel panującej tyranii.
Wśród szyitów silne były elementy mesjanistyczne, które szczególnie silnie dochodziły do głosu w środowiskach niezadowolonych z powolnego tempa zmian i niedostatecznej religijności rządzących. Asasyni byli jedną z takich społeczności. Ich pierwszą kwaterą była w XI wieku perska cytadela Alamut. Niedługo po zerwaniu w 1094 roku z szyickim reżimem Fatymidów w Kairze osiedlili się w górach Libanu. Ich przywódca znany był wśród Franków jako Starzec z Gór.
Mimo że sekta nie miała wielu zwolenników i nie dokonała wielu podbojów to jej fanatyczne oddanie sprawie i wiara w tyranobójstwo jako narzędzie do osiągnięcia celu uczyniły z niej prężny i wzbudzający lęk element polityczny.
Tereny asasynów syryjskich stanowiły enklawę (bogatą w zamki) na terenie państw krzyżowych więc potrzebne było ułożenie wzajemnych stosunków. Asasyni dość rzadko występowali przeciw chrześcijanom. Poza tym ich przywódca z Alamut, Hasan II, formalnie zniósł w latach sześćdziesiątych XII wieku prawo Proroka, uznając że nadszedł czas wyzwolenia wynikający z oczekiwania na wytęsknionego mesjasza.
W tej sytuacji w 1173 król Amalryk usiłował wynegocjować sojusz z asasynami, którego warunkiem było (według Wilhelma z Tyru) ich przejście nna chrześcijaństwo. Być może tkwi w tym jakieś ziarno prawdy faktem jest, że poseł asasynów Abdullah przyjechał do Amalryka. Kiedy wracał z ofertą chrześcijan chroniony królewskim glejtem wpadł w zasadzkę (znowu według Wilhelma z Tyru) i został zabity przez kilku rycerzy zakonnych. Fakt ten wywołał ogromny gniew króla. Zabiegi dyplomatyczne z trudem przekonały asasynów o niewinności Amalryka jednak szansa korzystnego przymierza została zaprzepaszczona.

(opracowane na podstawie tekstu Malcolma Barbera)
 

   
 
Szlak Templariuszy
kontakt
 
 
16753266
copyright©: autorzy Szlaku Templariuszy
1998-2021
projekt: BeneAkebe