Jerozolima - miejsce o szczególnym znaczeniu dla trzech największych religii monoteistycznych


Wzgórze świątynne w Jerozolimie
- na starej widokówce
(zbiory B. Skazińskiego)

Żydzi i wyznawcy Mahometa wierzą, że w Jerozolimie, w miejscu gdzie dziś jest meczet Kubbet-es-Sachra (Kopuła na Skale) znajduje się Środek Świata. Również Chrześcijanie w czasach wypraw krzyżowych podzielali ten pogląd. Poza tym jest to miejsce ofiarowania Izaaka i miejsce związane z ostatnimi chwilami Mahometa na Ziemi. Nie ma sensu wymienianie wszystkich świętych miejsc trzech religii znajdujących się w Jerozolimie. Choć można przypomnieć Ścianę Płaczu - pozostałość zburzonej Świątyni Salomona. Dla Chrześcijan Jerozolima to miejsce związane z męczeńską śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Kulminacyjny cel pielgrzymek do Ziemi Świętej.


Al-Aksa (foto: Archiwum)

Mimo, że Ziemia Święta od VII wieku znajdowała się w rękach muzułmanów - pielgrzymi nie zaprzestali napływać, z wyjątkiem okresów, w których bardziej prześladowano chrześcijan.  
W 1096 roku rozpoczęła się pierwsza krucjata, która doprowadziła do zdobycia Jerozolimy i całej Ziemi Świętej w 1099 roku. Powstało chrześcijańskie Królestwo Jerozolimskie. Istniało niespełna 200 lat.

Po spełnieniu krucjatowego obowiązku większość krzyżowców powróciła do Europy. Pielgrzymom odwiedzającym święte miejsca często zagrażali niewierni i rabusie. Nie mogli temu zapobiec nieliczni krzyżowcy schronieni w naprędce wznoszonych lub odbudowywanych zamkach i warowniach. Zaistniała więc potrzeba zorganizowania rycerskich zakonów, które wypełniły tę lukę.